Strategie en beleid

 

Waar willen we als organisatie staan over vijf jaar? En hoe komen we daar? Hoe kunnen we toegevoegde waarde bieden, winstgevend blijven, gezond groeien?  Marktontwikkelingen en innovaties, maar ook bedrijfsovernames of crisissituaties kunnen de aanleiding zijn voor een nieuwe strategie. Hanzehoff & Partners heeft al tientallen middelgrote en grote bedrijven begeleid bij het ontwikkelen en implementeren hiervan. Daarbij kijken we niet alleen naar de gewenste strategische koers, maar ook naar factoren als leiderschap, cultuur en competenties. Want wij geloven dat de menselijke kant ‘key’ is in veranderprocessen.

Analysefase

Elk strategietraject start met een intensieve in- en externe analyse.  We voeren gesprekken met management, medewerkers en OR. Daarbij creëren we een veilige en open sfeer.  Ook lopen we mee op de werkvloer en observeren we gedrag. Zo brengen we met een objectieve blik, de sterke en zwakke punten in de organisatie in beeld.
Extern analyseren we nauwgezet alle ontwikkelingen in de markt. Waar liggen de kansen? Welke bedreigingen zijn er?  Daarbij gaan we onder meer in gesprek met de externe stakeholders, zoals toeleveranciers en klanten.

De analysefase geeft zowel een beeld van de gewenste koers, als van het verandervermogen en de veranderbereidheid binnen de organisatie.

Missie en visie

De missie en visie of de ‘Why, How en What’ vormen het fundament van een strategie. Ze beschrijven de identiteit, de bestaansreden en het gewenste toekomstbeeld van de organisatie.

Bij elk strategietraject kijken we of deze basis nog op orde is: past deze bij hoe de organisatie daadwerkelijk is?  Waar nodig ontwikkelen we samen met onze opdrachtgever een inspirerende missie en visie of scherpen we deze aan.  Dat doen wij aan de hand van een methode waarbij we de in- en externe drijfveren in kaart brengen.

Strategie

Na de analyse-fase gaan we samen met onze opdrachtgever in gesprek over de nieuwe koers. In co-creatie definiëren we de strategie en concrete doelstellingen voor de komende jaren. Ook brengen we in kaart wat de nieuwe strategie betekent voor de organisatiestructuur, middelen, mensen en cultuur.  Kortom: welke veranderingen zijn nodig om de doelstellingen te bereiken?

Methoden en modellen

Bij de ontwikkeling van strategie en beleid maakt Hanzehoff & partners gebruik van de volgende methoden en modellen:

  • Strategische scenario analyse
  • SWOT–analyse
  • Innovatiekrachtanalyse
  • Krachtenveldanalyse
  • Deming managementmodel
  • INK-managementmodel
  • Kraljac – Advanced Scourcing (Bijlage toevoegen)
Stel hier uw vraag dan zullen wij spoedig contact met u opnemen.

Bellen mag natuurlijk ook: +31 6 53 14 74 25