Transitiemanagement

 

Hanzehoff heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van bedrijven in transitie. Soms leiden veranderingen in de markt tot financiëel zwaar weer. Regelmatig ligt de oorzaak van een noodzakelijke transitie echter in het leiderschap en de samenwerking op bestuurlijk niveau. Vaak zien we dat er in de loop der jaren een cultuur is ontstaan waarin men elkaar niet meer aanspreekt en de interne verhoudingen verstoord raken. De werkprocessen lopen hierdoor niet meer lekker en het ziekteverzuim stijgt. Extern kan dit leiden tot ontevreden klanten of bijvoorbeeld leveranciers die de samenwerking willen stopzetten. De bedrijfsresultaten komen hierdoor sterk onder druk te staan.

Hanzehoff & partners neemt in deze gevallen vaak het roer over. Vanuit een tijdelijke bestuurs- of   managementrol zorgen wij voor een juiste diagnose, plan van aanpak en (financiële) stabiliteit. Hierdoor kan de rust weer terugkeren en kunnen we samen met onze opdrachtgevers bouwen aan een nieuwe, duurzame koers.

(Financieel slecht lopend, re-organisatorisch/fusie, betstuurlijk falen, veranderende markten en richting Strategie)

Organisatiediagnose en transitieaanpak

Als tijdelijk bestuurder starten wij altijd met een snelle, maar grondige organisatiediagnose, de quickscan. We gaan met de belangrijkste in- en externe stakeholders in gesprek en brengen in enkele weken het krachtenveld en organisatiedynamiek in kaart. Het werken aan intern vertrouwen en openheid is daarbij minstens zo belangrijk als het bewaken van onze frisse en onafhankelijke blik van buiten. Juist in deze combinatie zit onze kracht om tot de kern van het probleem te komen.

Na enkele weken delen we onze ‘foto’ van de organisatie met onze opdrachtgever. We maken het management bewust van de problemen en oorzaken en stellen gezamenlijk een plan van aanpak op. Hiermee herstellen we de balans in de onderneming en leggen we een goed fundament voor de toekomst.

Financial recovery

Bij een financiële crisis zetten we alles op alles om de bedrijfsprocessen te laten doorlopen en de continuïteit van de onderneming te borgen. We maken binnen enkele weken zowel een algemene organisatiediagnose, als een grondige financiële analyse. Daarbij zetten wij zo nodig experts uit ons zakelijke netwerk .

Niet alleen voor de organisatie zelf is dit een stressvolle periode.  In veel gevallen geldt dit ook voor de externe relaties, zoals banken, klanten en leveranciers. Vaak staat de relatie met deze stakeholders onder druk, terwijl organisaties juist in crisissituaties sterk afhankelijk van hen zijn. Wij voeren met alle betrokken partijen intensieve gesprekken en onderhandelingen. Het herstel van vertrouwen en versterken van de relatie heeft daarbij onze volle aandacht.

Na de analysefase stellen we zo snel mogelijk een financieel ondernemingsplan op. Namens de opdrachtgever bespreken we dit met de banken en overige relevante partners. Met dit plan brengen we stabiliteit op de korte termijn, en leggen we de basis voor duurzaam herstel en groei op de lange termijn.

Modellen en tools

Bij Transitiemanagement maakt Hanzehoff & partners gebruik van de volgende modellen en tools:

  • Quickscan
  • Krachtenveldanalyse
Stel hier uw vraag dan zullen wij spoedig contact met u opnemen.

Bellen mag natuurlijk ook: +31 6 53 14 74 25