Wie wij zijn

Onze drive

Organisaties staan continu voor veranderingen. Door ontwikkelingen in de samenleving, financiële problematiek of bijvoorbeeld fusies en overnames. Vaak vormen het huidige gedrag en de interne cultuur een belangrijke hindernis. Terwijl juist de menselijke kant ‘key’ is voor het succes in veranderingsprocessen. Het is onze drive om bestuurders en senior management hiervan bewust te maken en hen te begeleiden bij de nieuwe koers. Hen te coachen op hun voorbeeldrol binnen én buiten de organisatie. Om zo de basis te leggen voor een duurzame, succesvolle toekomst!

Onze aanpak

Als partners van Hanzehoff zijn wij nieuwsgierig. We kruipen in de huid van de organisatie en gaan op zoek naar de vraag achter de vraag. Nauw betrokken en tegelijk met een frisse, onafhankelijke blik van buiten. Na onze analyse werken wij samen aan de gewenste veranderkoers. En inspireren we bestuurders en senior management om zélf de noodzakelijke stappen te zetten.

Ons motto is: analyseren en inspireren om zélf te realiseren.

Ons merk

Wij werken vanuit een tijdelijke rol als (eindverantwoordelijk) bestuurder of als externe partner en adviseur op directieniveau. Hierbij bouwen we op onze jarenlange ervaring in middelgrote en grote bedrijven, nationaal en internationaal. In co-creatie met onze opdrachtgevers werken wij aan strategie en beleid, implementatie en borging. Aandacht voor de menselijke factor staat daarbij altijd centraal.  Via coaching geven wij inzicht in gedrag en ontwikkelen we talenten en vaardigheden. Zo zetten wij mensen, en daarmee organisaties, in hun kracht. Met als resultaat: een succesvolle duurzame verandering en verbetering van de prestaties.

Historie & identiteit

Hanzehoff & Partners is het logische vervolg van het in 2001 opgerichte Munthoff & Partners en Munthoff Management te Zwolle. Na strategische heroriëntatie op onze cliëntvragen en onze dienstverlening hebben de senior partners zich in 2010 verbonden in de Coöperatieve Vereniging (CV) Hanzehoff & Partners U.A. Inhoudelijk dezelfde kwaliteit in een organisatievorm, die de belangen van onze cliënten en van het partnercollectief passend faciliteert.

Binnen onze opdrachten streven wij naar partnership met onze cliënten gebaseerd op een grote mate van betrokkenheid, creativiteit, realisatiekracht en verantwoordelijkheid. 

In ons denken en doen hebben duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen een prominente rol. Wij willen organisaties ondersteunen met focus op de lange termijn en met een heldere verankering van die veranderingen, die leiden tot zakelijk succes. Daarnaast hebben wij aandacht voor innovatie gericht op verlaging van kosten en verlaging van de belasting op de leefomgeving. Naast de aandeelhouderswaarde achten wij de maatschappelijke waardering van uw onderneming van groot belang. Wij zijn ervan overtuigd dat deze benadering de concurrentie positie uiteindelijk versterkt en daarmee de toekomst heeft.

Verbinding & professionalisering

De partners van Hanzehoff leven met de overtuiging dat professionals, die waarde toe willen voegen aan ondernemingen, zelf ook ondernemer moeten zijn. Zij gaan als zelfstandig ondernemer een verbinding aan met de cliënt en de cliëntorganisatie. Bij deze verbinding speelt niet louter het basisvertrouwen in hun inhoudelijke kwaliteiten een rol, maar juist ook hun persoonlijke doorleving op zakelijk-emotioneel niveau.

Het eindresultaat komt in nauwe samenwerking met onze cliënten tot stand. Hierbij is ruimte voor zelfreflectie een vereiste en zijn persoonlijke volwassenheid en vakvolwassenheid onontbeerlijk.

Onze cliënten hechten waarde aan diversificatie van disciplines, een inhoudelijk doorleefd instrumentarium en professionele ontwikkeling van onze dienstverlening. In de weerbarstige werkelijkheid van de uitvoering van opdrachten worden wij doorlopend op de proef gesteld en geconfronteerd met onze ‘beperkingen’. Gedreven door dit inzicht en de persoonlijke interesses werken wij continu aan onze professionalisering door het benoemen van individuele en gezamenlijke leerdoelen.

Naast intervisiebijeenkomsten en projectbesprekingen geven wij onze professionalisering inhoud door het individueel en collectief volgen van specifieke opleidingen, persoonlijke coaching en schaduwmanagement binnen iedere opdracht.

Stel hier uw vraag dan zullen wij spoedig contact met u opnemen.

Bellen mag natuurlijk ook: +31 6 53 14 74 25